Fixa till eller bygga nytt?

Fixa till eller bygga nytt?

Stallet som finns idag är inte godkänt för att takhöjden är för låg. Frågan är hur svårt och dyrt det är att höja innertaket och eventuellt bygga ut det lite grann, jämfört med att bygga ett helt nytt stall.
Fixa diken

Fixa diken

Det var många år sedan dikena rensades sist, men nu gör vi det ordentligt runt samtliga hagar.