Ridhuset skall få nytt underlag

Ridhuset skall få nytt underlag

Nu är underlaget i ridhuset förmultnat sågspån… Under vintern kommer vi att gräva ur hela ridhuset, för att sedan bygga upp en nytt underlag. Första steget blir att fylla upp med 0-18 för att få en plan och hård yta. När vi kommit så långt kommer vi att göra...