Vi har precis levererat kombinerade sadel- och selhängare, samt tränshängare till en ganska stor sadelkammare. Trots sin storlek hade det blivit trångt… Lösningen för att kunna få in lite mer var att förutom det “vanliga” med 3 sadelhängare ovanför varandra, placera en selhängare överst. Selhängaren kan användas både för att hänga tömkörningsjordar etc och även en sadel som inte används så ofta.

Normalt är tränshängarna ca 9 cm långa. Här har vi gjort tränshängare som är 15 cm långa. På så sätt kan de träns och grimmor som inte används så frekvent få en plats längre in på hängaren och de som används ofta får hänga ytterst.