Grushagen är klar

Grushagen är klar

För ett knappt ett år sedan hade vi ingen grushage, bara en grusplan. När det blev klart att hästarna skulle flytta hem till gården jobbade vi hårt med att skapa en grushage. En hage som har fungerat väldigt bra under året. Tidigare i år bestämde vi oss för att...
Bärgården

Bärgården

I många år har vi, eller mest jag, försökt odla frukt och bär i trädgården. Det har varit med mycket varierande resultat. Ofta har de mindre bra resultaten haft den gemensamma nämnaren att någon annan har ätit upp det, oftast rådjuren men även fåglar. Nu bor vi på en...
Trädvård och fällning

Trädvård och fällning

Runt boningshuset finns det några större träd, bland annat en fin lönn. När löven började komma på vårkanten så såg vi att det fanns ganska mycket döda grenar. Dessa var dock en bit upp, så det var inget för mig att ta tag i som känner lätt svindel om jag står på tå...
Stenarna blev till en mur

Stenarna blev till en mur

Jobbet att få ordning på Dalhagen går så sakta framåt. I vintras fräste vi bort alla stubbarna som gick att komma åt med fräsen. Vi har också börjat gallra all sly som växer. En annan utmaning, som alltid i Stenkullen där vi bor, är den enorma mängd med sten som...
Brunnslock till rensbrunnen

Brunnslock till rensbrunnen

När vi fixade muren i dammen så skar vi av en remsa av plåten som var fördämningen. En riktigt grov plåt, typ som körplåt. En av dessa bortskurna bitar kom väl till pass när vi skulle skapa ett lock till rensbrunnen i grushagen. För att säkerställa att inte plåten...