Jobbet att få ordning på Dalhagen går så sakta framåt. I vintras fräste vi bort alla stubbarna som gick att komma åt med fräsen. Vi har också börjat gallra all sly som växer. En annan utmaning, som alltid i Stenkullen där vi bor, är den enorma mängd med sten som finns.

Stenen som vi grävt fram hittills har vi använt för att fylla där vi skapar den större grushagen. Utmaningen med stenen som vi gräver fram i Dalhagen är att det är tungt att dra upp dem till vår “tipplats”. Det skulle gå, men risken är att vi kör sönder vår lilla väg som vi byggt. I stället valde jag att samla ihop alla stenarna och bygga en mur. Bakom muren blev sedan ett bra ställe att gömma stubbar som vi och tidigare ägaren grävt upp.