Runt boningshuset finns det några större träd, bland annat en fin lönn. När löven började komma på vårkanten så såg vi att det fanns ganska mycket döda grenar. Dessa var dock en bit upp, så det var inget för mig att ta tag i som känner lätt svindel om jag står på tå ;-). Likaså har (hade) vi en riktigt stor asp vid infarten som även det otränade ögat kunde se inte mådde bra. Dess storlek och det faktum att det var osäkert hur dålig stammen faktiskt var gjorde att vi tog kontakt med Anders Gren Trädservice för att få hjälp att rensa ut de döda grenarna i lönnen och ta ner aspen.

Klockan 8.00 kom Anders, Emanuel och Hugo. De började med att skjuta upp en pilotlina i lönnen så att de med den kunde dra upp ett klätterrep. Med “repmoppens” hjälp blev de sedan uppdragna i trädet och kunde ta sig runt och såga bort döda grenar.

Hugo sågar bort döda grenar i lönnen

Under tiden förberedde Anders ett klätterrep i aspen. Från början var tanken att fälla den i sin helhet på en gång, men det ändrades till att ta ner kronan först för att få en mer kontrollerad fällning. Imponerande att se proffs jobba! Nu skall vi bara ta hand om riset och stammen. Gissningsvis blir det ett par turer till tippen.