Nu är underlaget i ridhuset förmultnat sågspån… Under vintern kommer vi att gräva ur hela ridhuset, för att sedan bygga upp en nytt underlag. Första steget blir att fylla upp med 0-18 för att få en plan och hård yta. När vi kommit så långt kommer vi att göra paus i detta projekt för att använda ridhuset som arbetsbod. Det kommer verkligen att bli bra att kunna måla fasadbrädor oavsett om det regnar eller inte. Innan vi fyller på med nytt material skall vi också byta några brädor i sargen som är skadade, samt sätta en tryckt bräda nederst på sargen för att ha något som bättre står emot fukten.