I våras fortsatte vi jobbet att få ordning Dalhagen med förhoppningen att den skall kunna fungera som beteshage nästa år. Förra året fräste vi bort ca 30 stubbar från hagen, samt rensade ut massa ris. I år har vi gått igenom hela hagen med grävmaskinen och plockat bort sten och jämnat till. Innan vi sådde ny vall så la vi på ett tunt lager matjord. Vi har också “transplanterat” små träd till en häck på tomtgränsen mot grannens hästhage. Frågan var bara hur det skulle gå för den nysådda vallen och träden, eftersom hela juli var varm och torr?

Jo det gick bra! Vallen har växt bra och nästa alla träden ser ut att må bra. Det är några granar som inte fixade flytten. Det finns några områden som växt bättre och några som växt sämre, men på det stora hela är jag väldigt nöjd. För några veckor sedan gick Peter ner med röjsågen och klippte. Då ville vi inte köra med 4-hjulingen och betesputsen eftersom vi var rädda om gräsrötterna. Nu tyckte vi dock att gräset såg ut som det etablerat sig så bra att vi vågade prova och se.

Stubbfräsning vintern 2020