När vi köpte gården visste vi inte att det fanns en damm. Det var först när det kom lite regn som den uppenbarade sig. Då förstod vi också att man tidigare skapat ett dämme med en stor plåtskiva. Från dämmet gick det sedan ett metallrör ner till en liten kraftstation. Rören och kraftstationshuset finns kvar, men det produceras ingen el. Vi har varit väldigt överens om att plåten inte är vacker. Lika överens har vi varit om att den kommer vi aldrig att lyckas få bort. Den är både tung och dessutom fastsvetsad i röret som går till kraftstationen. Därför har den fått vara kvar. Ända tills nu, för helt plötsligt kom vi på att vi kunde kanske “skära” av den med vinkelslipen.

Som ett första steg grävde vi ur en del av dammen med grävmaskinen. Det vi grävde upp placerade i en hög med tanken att det skall bli en ö.

Sedan började jobbet att med vinkelslipen skära av den övre delen av plåten. Elias fick ta rollen som brandvakt, eftersom det var mycket torrt gräs runt om. En gång började pyra lite grann, men det åtgärdade Elias med den framdragna vattenslangen. Det tog sin tid och ett antal skivor gick åt. Till slut var i genom. För att orka flytta plåten delade vi den i tre delar. Två körde vi bort och en fick vara kvar för att täcka hålet till höger.

När plåten var kapad började vi plocka stenar ur röset finns precis bakom plåten och stapla dem till en mur som skall täcka plåten som finns kvar. Vi har också pluggat igen rören så att inte vattnet skall försvinna ut genom dem, utan bli kvar i dammen tills dess att den bräddar över.