Skärmtaket som är över bland annat ligghallen har inte haft någon hängränna. Från början verkade hästarna lite störda av vattenridån som blev vid regn, men det gick snabbt över. Nu har det mest varit vi själva som irriterat oss på att det droppar på en när man fixar med hästarna och höet.

Nu kommer det inte att bli något mer dropp för hängrännan är monterad. Jobbet att sätta upp stupröret kvarstår då det måste byggas in så inte hästarna kommer åt det.