Tillsammans med grannen Andreas tog Elias och jag tag i projektet att gräva ur diket från vår infart ner till grannen nedanför. Samtidigt grävde vi också ner ett rör under vår infart så att vi förhoppningsvis skall slippa den lilla sjö som brukar uppstå i regniga perioder. Nu skall förhoppningsvis vägen klara sig från att sköljas bort av vatten som rinner på vägen istället för i diket.