Så länge mellanbjälklaget finns får takstolen stöd och det viktiga är bara att hålla ihop den så att inte huskroppens bula blir större. Nu är planen att ta bort mellanbjälklaget och öppna upp till nocken. Därför vill vi förstärka takstolen så att den  klarar att bära den vikt som kommer på den. Som alltid i gamla byggnader är det en utmaning eftersom dimensionerna är “varierande”. Typiskt för takstolarna är att det är trädstammar, som är tjockare i ena änden och tunnare i andra. Att skarva i en bit, som en iläggsbit, är inte helt enkel eftersom den är avsågad väldigt nära stödpunkterna.

Istället valde vi att skruva fast en regel på varje sida om takstolen. Takstolen kommer också att få ett stöd ned till betonggolvet. I första skedet blir det en temporär trästolpe, som vi sedan byter ut när vi monterar boxfronterna.