I stallet skall vi ha ett golv som är en mix av betong, gummisten och gummimattor. Gummimattor har vi även i utestallet och är supernöjda med. När vi nu gör det från början är tanken att det skall bli ett slätt golv där boxfronterna står på en betongfris. Inne i boxarna skall betonggolvet vara knappt 18 mm lägre och i stallgången skall betonggolvet vara knappt 43 mm lägre. Om vi får till det kommer golvet att bli plant i slutändan.

Vi började att gjuta sektionen som boxfronterna skall stå på för att få en referens att utgå ifrån. När den var gjuten fick vi välja en strategi för att gjuta de större ytorna i boxarna och stallgången. Vi hade lite olika idéer bla att skruva i skruvar så att toppen på skallen var precis under nivån som vi ville ha. På det sättet skulle vi kunna få en höjdreferens att förhålla oss till. Frågan var bara hur lätt det skulle vara att få golvet plant… Vi valde i stället ett lite mer omständligt sätt där vi gjöt sektion för sektion. Det tog lite längre tid, men då blev det lagom mycket jobb varje gång.

Varje gjutning genomfördes enligt ett framgångsrikt mönster; först åker jag och Elias och köper betongsäckar, sedan blandar jag betong i blandaren, slutligen när det finns tillräckligt att jobba med så slutför Malin och Elias.