Nu när vi byggt de nya bäcköverfarterna som är breda och har trästaket är tanken att hästarna skall kunna gå själva från grushagen till en gräshagen via en passage. För att inte passagen skall bli fullständigt söndertrampad och lerig har vi valt att grusa även den. Innan vi lade på markduken och skyfflade ut grus passade vi på att lägga ner högspänningskabel till elstängslet i grindöppningarna så att staketet fungerar även när grinden är öppen. Stilla funderar jag på hur länge det dröjer innan jag kör av kabeln med röjsågen… Malin har lovat mig att påminna om en stålskoning.