Framför allt söderväggen på ridhuset är i riktigt dåligt skick. Övriga väggar är betydligt bättre och där är det några panelbrädor här och där som behöver bytas. Målet med fasadprojektet är att ridhusets väggar skall vara i gott skick och nymålade till sommaren 2019. Söderväggen skall också få ett stort “fönster” av perforerad plåt som Borga i Skara kommer att leverera under vecka 24. Den perforerade plåten kommer att bidra till ventilation och ljus, samtidigt som det ger en fantastisk utsikt över hagarna.

Fasaden som vetter mot gården har, förutom lite panel som skall bytas, tre fönster som behöver renoveras, samt en trappa till läktaren som skall bytas mot något snyggare och säkrare.