Nu när den nya överfarten över huvudbäcken finns på plats är tanken att gräva upp den gamla överfarten och använda den vägtrumman till en ny överfart över skogsbäcken. Överfarten över skogsbäcken är ett stort problem då den lätt blir översvämmad. Det blir den dels för att rören är för klena, samt att det är en lågpunkt kring den övergången. Så förutom att bygga en ny övergång skall vi också fylla upp med material på båda sidorna för att ha lite bättre marginal.

Att få upp den gamla vägtrumman gick betydligt mycket lättare än vad jag från början trodde. Turligt låg den åt ena sidan i bäcken, vilket gav mig möjligheten att gräva bort material på ena sidan och sedan putta på röret med skopan. När den lossnade drog vi en lång tamp igenom och lyfte den.

När jag grävde upp den gamla överfarten över skogsbäcken förstod jag varför det lätt blev översvämning där. Det var två stycken 300 rör, men det ena hade kollapsat, så det var bara i ändarna som det såg ut som två rör. I mitten var det bara ett rör. Dessutom låg det mycket sten i bäcken som hindrade flödet. Nu är allt bortgrävt och ersatt med en 600-vägtrumma.

Den nya övergången har fått samma design som den över huvudbäcken, den är bara lite mindre. Vi har också lagt markduk och fyllt upp lågpunkten precis i början på Mellanhagen. För att inviga bron körde jag över med grävmaskinen och in i hagen för att plocka upp en stubbe som har irriterat mig sedan den första gången jag körde med slaghacken. Stubben syns knappt, men slaghacken fastnar alltid…