Flyliden har den mesta betesmarken söder om gården, men det finns också mark på norrsidan. I vår långtidsplan finns att röja denna mark från sly, sten och stubbar för att kunna erbjuda Dalhagen till hästar som skall gå på ett magert bete.

Ett bekymmer har varit hur man skall ta sig ner till hagen. Det är en ganska stor höjdskillnad på en kort sträcka vilket gör det svårt att både gå, leda häst och ta ner maskiner. En idé föddes i höstas när jag “upptäckte” att det finns en gammal kraftledningsgata som går utmed den gamla tomtgränsen. Sedan flera år är kraftledningen och stolparna nerplockade. Kvar finns det ett embryo till en transportstig mellan gården och den framtida hagen. Det som behövs är en förbindelse mellan ytan bakom utestallet och kraftledningsgatan. Det är ca 20 meter som behöver röjas och sedan jämnas till med ett bärlager. Ett alldeles perfekt jobb att ta tag i om man kommer hem en dag tidigare än planerat från fjällsemestern.

Det ljusa partiet en bit in i bilden är den befintliga kraftledningsgatan. Det är bara några träd som behöver tas ner.