Vi har byggt nya överfarter över ett antal bäckar vilket även förde med sig att staket runt hagarna inte blev riktigt som förut. Över bäckarna vill vi ha ett träräcke utan eltråd så att man kan vända runt en häst för att kunna öppna eller stänga en grind utan att riskera att hästen kommer åt eltråden. Arbetet utfördes av Peter och övervakades av Elias, Koppis och Charlie. Målet för dagen var att få ordning på träräcket, samt staketen runt Mellanhagen så att Julia kunde släppas där för för säsongen första inbetning.