När vi köpte Flyliden fanns det redan hönshus och hönsgård. Det behövde fixas till och fick ett sedumtak och putsnät runt hela utegården, vilket vi skrivit om tidigare. Utegården stod på en betongsyll som gick en okänd bit ner i marken. För att inte objudna gäster skulle kunna gräva sig in behöver betongsyllen vara djupt ner, vilket vi inte visste, eller ha ett putsnät rakt ut runt gården så det inte går att gräva.

Det har varit en oro så nu var det dags att ta tag i det. Grässvålen togs bort och nätet lades runt hela gården och sen på med grässvålen igen. En del sten som stack upp fick tas bort för att få dit nätet och då visade det sig att syllen gick djupare ner än vad vi såg så det hade nog räckt med den, men nu är det dubbelt säkrat.