Att säga att smedjan är invigd är så klart inte riktigt sant, eftersom den fanns innan vi tog över Flyliden. Ässjan var en de saker som den tidigare ägaren lät oss ta över. Förutom ässjan lämnades det även städ, en del verktyg och stenkol. Varken Malin eller jag är av naturen smeder, men nyfikna. Mest nyfiken var dock Malins far Sven som tidigt sa att han ville prova detta gebit. Efter ett års förberedelser, med några kurser och diverse böcker, så blev det till slut dags för att tända och provsmida.