Vad som är stort är så klart relativt… För mig var granen ett stort träd. Det var dessutom en stam som delat sig i två ca 1,5 meter upp. Eftersom inte motorsågen har så långt svärd tänkte jag att det är bättre att fälla varje stam för sig. Det som visade sig vara utmaningen var att grenarna gjorde att den första stammen inte ville lämna kompisen utan snällt stod kvar. Med hjälp av ett antal kilar och den stora slägga tänkte jag att jag skulle kunna få den att välta, men inte. Det som istället hände var att jag till slut slagit in kilarna så mycket att stammen stod på kilarna.

Då valde jag att kapa den andra stammen också, med förhoppningen att de skulle gå ner tillsammans. Det lyckades. Jag lyckades också med att få stammarna att gå ner där jag ville, inte i hästhagen, inte på den nya brunnen och inte bland de andra träden. Nu återstår bara att röja upp alla grenarna och få undan stammarna. Elias skall prova ett nytt koncept och dra dem efter 4-hjulingen, men först skall riset bort. Som alltid blir det ett överfullt bilsläp.