Efter väldigt många idéer och skisser har vi äntligen landat i beslut om hur vi skall fixa stallet. Det kommer att bli ett bygge i två steg. Det första steget är att tömma det gamla stallet så vi bara har ett tomt skal kvar. I denna del, som är ca 6 x 7 meter, kommer vi att bygga två boxar, samt en tre meter bred stallgång. Steg två, som kräver bygglov, är att bygga till stallet med 6,5 meter. I denna del kommer det också att bli två boxar, samt en tre meter bred stallgång. De två stallgångarna kommer att mötas och bilda ett “L”. Vi kommer även att bygga till ateljén och låta den bli en del av stallet. I denna del kommer det att bli en spolspilta. Detta är vår plan, som vi hoppas att vi skall få bygglov för.

Någon gång innan vi köpte Flyliden har man försökt kapa en regel i takstolen för att det skulle vara enklare att röra sig på loftet. Detta fungerade dock inte och stallet har vid denna tackstol fått en lite bula. Efter det misslyckade försöket har man dragit ihop stallet med en vajer och spikat på en regel för att hålla ihop takstolen. Detta har fungerat bra så länge det funnits ett bjälklag under takstolen som den fått stöd av. Eftersom vår plan är att ta bort mellanbjälklaget och öppna upp till nocken behöver vi hitta ett sätt att förstärka takstolen innan vi börjar riva.

Det som nu finns på todo-listan är:

  • Förstärka den kapade takstolen
  • Riva och ta ut allt från den gamla stallinredningen
  • Ta ner putsen och isolering från väggarna
  • Flytta och göra dörröppningen större
  • Gjuta en betongkant i boxarna
  • Byta panel på söderväggen
  • Riva det gamla hönshuset