Efter att ha bestämt oss för en plan för hur vi skall lösa “stallfrågan” och börjat att riva ut de gamla stallet, så är det nu äntligen dags för att börja bygga lite nytt. Än så länge bygger vi allt nytt i den befintliga stallbyggnaden.

På utsidan blir det ny panel, en ny dörr och ett boxfönster som skall fixas. Efter att ha tittat runt på diverse stalldörrar, valde vi att bygga dem själva. Boxfönster har vi också letat efter, utan att kunna hitta något som var som vi önskade. Det vi ville ha var ett galvaniserat kvadratiskt fönster med galler både i ramen (som ett V) så att inte hästarna skall lockas att hoppa ut, samt i den öppningsbara delen så att hela fönstret får galler. Y-TE hade det vi önskade, men inte i en och samma fönstermodell. Den modellen som hade galler, hade trä ram. Det galvaniserade fönstret hade inte gallret. Lösningen blev att specialbeställa ett fönster från Y-TE som var en kombination av de båda befintliga modellerna. Nu väntar vi spänt på att det skall komma.

På insidan har vi börjat med att gjuta en betongsockel i nederkant på boxarna för att inte träväggen skall behöva gå ner i ströbädden. Vi har också isolerat alla väggarna för att säkra stallet ur ett brandskyddsperspektiv. Som alltid i gamla byggnader är “orakheten” en utmaning. Stallet är inrymt i cirka halva stallbyggnaden, så vi måste bygga en brandvägg som skiljer övriga utrymmen från stallet. Utmaningen är att den takstolen där vi skall bygga brandväggen lutar ganska mycket in i stallet. Det skiljer nästan 20 cm från taknocken till  3 meters nivån. Hur vi skulle trolla bort den lutningen, utan att behöva flytta hela väggen längre in i stallet var ett återkommande samtalsämne under några veckor. Det handlar ju både om att det skall se bra ut, och dessutom uppfylla brandsäkerhetskraven.

Genom att gå ner till en klenare dimension på panelbrädorna över “hästhöjd” och dessutom låta panelen gå in mellan takstolens reglar kunde vi trolla bort det mesta av snedheten. När panelen var på plats täckte vi sedan det som syntes av takstolarna med skivor och salningslister. Det blev ganska mycket jobb och många rundor upp och ner på ställningen, men slutresultatet är vi mycket nöjda med.

Nu är det dags att börja rita på stallinredningen för de två första boxarna och beställa.