Ett antal inlägg har vi skrivit på temat att hagarna blev till en sjö. Det finns två anledningar till detta; dels är markhöjden lite låg där bäckarna går ihop, samt att flödet under överfarten är dåligt. När det har regnat ordentligt under en dag eller två stiger vattnet i bäcken och vid överfarten syns det tydligt att vattennivån är 10-15 cm högre uppströms.

Som våra tankar gått tidigare skulle vi rensa rent kring överfarten för att säkerställa att det inte rasat ner några stora stenar som blockerade vattenflödet. Ett typiskt sommarprojekt när vattennivån är så låg som möjligt i bäcken. När vi förra helgen diskuterade hur vi skulle bygga överfarten mellan Mellanhagen och Vildsvinshagen kom vi på en mycket bättre idé. Vi skulle bygga en ny och bredare överfart över huvudbäcken och ta bort den befintliga överfarten. På detta sätt får vi en mycket enklare väg, utan en knixig 90° sväng över en väldigt smal överfart, när vi skall bort till Blomster- och Vildsvinshagen.

Den nya överfarten skall få en 600mm vägtrumma för huvudflödet, samt en 200mm vägtrumma för att kunna boosta flödet om det kommer väldigt mycket vatten. För att kunna nyttja hela bredden har vi valt att bygga sidor i trä för att hålla gruset på plats. En utmaning var att vägtrumman flöt. Till en början fixerade vi den med skopan på grävmaskinen, men sedan fick vi hitta på något annat för att kunna använda skopan för att lägga på grus. Två lastpallar och fyra stockbitar fungerade alldeles utmärkt som tyngd.

Många lass blev det innan vi fyllt upp överfarten, uppskattningsvis har vi lagt i ca 20 ton grus. Det som kvarstår är att bygga ett staket, men vi väntar med det tills vi har dragit om elstängslet så vi vet hur det blir med höjder etc.