I höstas, innan vi flyttade in, gjorde vi ett stort jobb och rensade alla diken utom ett som vi inte hann med. Nu har vi tagit tag i även detta dike så att vi inte har det kvar sedan när vi satt staket och eltråd.

Det är tacksamt med alla jobb som man gör det det syns en tydlig skillnad. När diket var rensat så var det ett snabbt jobb att sätta stolp och dra tråd.