Vi har två olika avloppssystem i huset. Handfat och dusch har ett eget gråvattenavlopp. Under det senaste halvåret har vi två gånger upplevt att det rinner undan väldigt långsamt. Första gången beställde vi en spolbil efter att försökt själva. När de spolade rören med hett vatten blev allt bra. Kommentaren som vi fick av han som gjorde jobbet var att det var nästan 30 meter från där han stoppade in högtrycksslangen. När du nu hände igen så drog vi “problempunkten” till minnes och insåg att det med största sannolikhet är någonstans mellan huset och rensbrunnen som felet är, om det inte är så att infiltrationsbädden är problemet.

Det blev till att gräva upp vår lilla gårdsväg. Vi hade av Manne som vi köpte gården av fått reda på ungefär var var brunnen var, men vi hittade ingen brunn. Efter ytterligare två samtal med Manne, så hittade vi så brunnen. Den låg på den linje han beskrev men lite längre från trädet än vad han mindes.

Återigen fick Spolbilen komma och blåsa rent. En del fett kom det, men också mycket rötter. Vid TV-inspektionen såg vi att det var en del rötter och 5-6 meter in så var det så mycket rötter att han inte kom längre med kameran. Han försökte lite till med högtrycksslangen, men det hjälpte inte mycket. Rådet var att prata med någon som kunde fräsa ur röret.

Det visade sig dock inte vara så enkelt och framför allt skulle det bli dyrt… Malin och jag klurade på vad vi skulle göra då. Eftersom vi har grävmaskin skulle vi kunna gräva upp och lägga i ett nytt rör, men det skulle med stor sannolikhet innebära att vi skulle skada trädrötterna så mycket att vi skulle bli tvungna att ta ner den stora fina lönnen.

När vi sökte på rensa rör och fräsa rör hittade vi också “skära rötter”. Kunde det vara något. Jag hittade ett nummer till Knut på Avloppsakuten i Göteborg. När vi pratat en stund så kändes allt plötsligt mycket bättre. Mest troligt skulle han kunna få bort de mesta rötterna med sin högtrycksanläggning som hade ett speciellt munstycke. Om inte så få man gå på med något mekaniskt alternativ.

Redan samma eftermiddag kom han upp och efter ca 20 minuter var de mesta rötterna borta. En ny TV-inspektion visade att det det fanns på några ställen. Genom att föra in  högtrycksmunstycket samtidigt som han hade kameran igång kunde han köra extra där det var lite rötter kvar.

Förhoppningsvis dröjer det några år tills det händer igen. När det händer vet vi exakt var brunnen är och vem vi skall ringa.