Rensning av gråvattenröret

Rensning av gråvattenröret

Vi har två olika avloppssystem i huset. Handfat och dusch har ett eget gråvattenavlopp. Under det senaste halvåret har vi två gånger upplevt att det rinner undan väldigt långsamt. Första gången beställde vi en spolbil efter att försökt själva. När de spolade rören med...
Grusad passage från grushagen till gräshagarna

Grusad passage från grushagen till gräshagarna

Nu när vi byggt de nya bäcköverfarterna som är breda och har trästaket är tanken att hästarna skall kunna gå själva från grushagen till en gräshagen via en passage. För att inte passagen skall bli fullständigt söndertrampad och lerig har vi valt att grusa även den....
Transplantering av gräs

Transplantering av gräs

Ett projekt som vi håller på med är att göra grushagen större. Dels för att hästarna skall få mer utrymme, men också för att de skall kunna titta runt ridhushörnet och se mer vad som händer på gården. När jag började skala bort gräset så insåg jag att det blir ju fina...
Stenkant mellan grus- och gräshagen

Stenkant mellan grus- och gräshagen

Eftersom det är en nivåskillnad mellan grus- och gräshagen som är större än vad vi ta ut som en slänt blir det till att sätta en sten kant. För dessa arbeten är gripklon till grävmaskinen ett bra hjälpmedel. Det krävs dock lite övning då den manövreras med en...
Trogen publik

Trogen publik

Så fort det är arbete i närheten av grushagen är både Tilos och Julia väldigt nyfikna. Att vi kör med både grävmaskinen, 4-hjulingen och motorsågen alldeles nära dem bekommer dem inte alls. När Peter då och då måste köra igenom grushagen med grävmaskinen är de ibland...